Guru

APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM Online

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan Aplikasi Pangkalan Data Murid (Sistem APDM KPM) sebagai langkah pengurusan murid secara efisien. Guru-guru…

Read More »

Semakan UKCG 2021 Online (Ujian Kelayakan Calon Guru PISMP)

Makluman penting kepada calon-calon yang memohon Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) untuk ke Institut Pendidikan Guru (IPG). Bagaimanakah cara…

Read More »