Guru

Semakan UKCG 2020 Online (Ujian Kelayakan Calon Guru)

Makluman penting kepada calon-calon yang memohon Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) untuk ke Institut Pendidikan Guru (IPG). Bagaimanakah cara…

Read More »

APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM Online

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) sebagai langkah pengurusan murid secara efisien. Guru-guru dan kakitangan…

Read More »