Nota

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM (Download)

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Perhatian kepada pelajar Tingkatan 2 sekolah menengah kebangsaan, sekolah berasrama penuh dan semua sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tahukah anda bahawa anda boleh memuat turun salinan lengkap buku teks bagi mata pelajaran Sejarah? Oleh itu, berikut adalah perkongsian mengenai Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM sebagai rujukan dan panduan untuk semua.

Untuk makluman, buku teks ini telah ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sejarah Tingkatan 2 yang memperincikan kepada sepuluh bab bertemakan Warisan Negara. Tema ini terdiri daripada dua tajuk utama iaitu Tajuk 5: Kerajaan Alam Melayu dan Tajuk 6: Kesultanan Melayu Melaka sebagai Asas Kerajaan Masa Kini. Pengetahuan dan pemahaman tentang tajuk-tajuk ini dipelajari secara kronologi agar mencapai fokus utama KSSM untuk melahirkan pelajar yang arif dan peka sejarah.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2 (Form 2)

Di bawah adalah sukatan bab dan pautan untuk memuat turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM. Pelajar dan guru boleh merujuk maklumat berikut untuk membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan atau persiapan sebelum melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Sukatan Bab Sejarah Tingkatan 2

Berikut adalah perincian setiap bab dalam mata pelajaran Sejarah bagi Tingkatan 2:

Baca juga: Koleksi Buku Teks Digital Asas BTDA Tingkatan 1 Hingga 5

Bab 1 Kerajaan Alam Melayu

 • Konsep Alam Melayu
 • Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu
 • Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur
 • Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

 • Sistem Pemerintahan
 • Kegiatan Ekonomi

Bab 3 Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

 • Bahasa Dan Tulisan
 • Persuratan
 • Seni Bina
 • Struktur Sosial

Bab 4 Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

 • Agama dan Kepercayaan
 • Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka

 • Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
 • Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang Berpusat di Melaka

Bab 6 Kesultanan Johor Riau

 • Pengasasan Kesultanan Johor Riau
 • Kegemilangan Kesultanan Johor Riau

Bab 7 Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

 • Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor
 • Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

Bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

 • Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
 • Hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan Negeri-negeri Melayu yang lain.

Bab 9 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

 • Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
 • Keunikan Adat dan Pemerintahan Negeri Sembilan

Bab 10 Sarawak dan Sabah

 • Sarawak dan Sabah dalam Alam Melayu
 • Kemunculan Pemerintahan Tempatan
 • Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sarawak dan Sabah
 • Keunikan Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah

Muat Turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2

Bagi memuat turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2, sila buka pautan di bawah:

Diaharapkan perkongsian berkaitan Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM memberikan manfaat kepada pelajar dan guru. Semoga urusan pembelajaran dan pengajaran dapat dipermudahkan.