Nota

Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM (Download)

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Perhatian kepada pelajar Tingkatan 2 sekolah menengah kebangsaan, sekolah berasrama penuh dan semua sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tahukah anda bahawa anda boleh memuat turun salinan lengkap buku teks bagi mata pelajaran Sejarah? Oleh itu, berikut adalah perkongsian mengenai Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM sebagai rujukan dan panduan untuk semua.

Untuk makluman, buku teks ini telah ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sejarah Tingkatan 2 yang memperincikan kepada sepuluh bab bertemakan Warisan Negara. Tema ini terdiri daripada dua tajuk utama iaitu Tajuk 5: Kerajaan Alam Melayu dan Tajuk 6: Kesultanan Melayu Melaka sebagai Asas Kerajaan Masa Kini. Pengetahuan dan pemahaman tentang tajuk-tajuk ini dipelajari secara kronologi agar mencapai fokus utama KSSM untuk melahirkan pelajar yang arif dan peka sejarah.

Buku Teks Digital Sejarah KSSM Tingkatan 2 (Form 2)

Di bawah adalah sukatan bab dan pautan untuk memuat turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM. Pelajar dan guru boleh merujuk maklumat berikut untuk membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan atau persiapan sebelum melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Sukatan Bab Sejarah Tingkatan 2

Berikut adalah perincian setiap bab dalam mata pelajaran Sejarah bagi Tingkatan 2:

Baca juga: Koleksi Buku Teks Digital Asas BTDA Tingkatan 1 Hingga 5

Bab I Kerajaan Alam Melayu

Alam Melayu merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan tanah besar. Sejarah awal Alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan yang masyhur seperti Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Nagara.

Kerajaan-kerajaan ini mempunyai persamaan dalam aspek geografi, bahasa dan budaya. Kerajaan-kerajaan ini telah berkembang maju sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang tersohor. Kegemilangan kerajaan ini turut dikenali setanding dengan tamadun dunia yang lain.

 • Konsep Alam Melayu
 • Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu
 • Kerajaan Alam Melayu yang Masyhur
 • Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang Sezaman

Bab II Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Kerajaan mempunyai sistem pemerintahan tersendiri, iaitu sistem beraja. Masyarakat kerajaan juga menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan hasil laut serta perlombongan dan pembuatan.

 • Sistem Pemerintahan
 • Kegiatan Ekonomi

Bab III Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Sosiobudaya merupakan cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. Masyarakat kerajaan Funan, Champa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Nagara berkembang dengan ciri-ciri sosiobudaya yang hampir sama.

Walau bagaimanapun, sosiobudaya ini diamalkan mengikut kesesuaian situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Sosiobudaya masyarakat kerajaan sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.

 • Bahasa Dan Tulisan
 • Persuratan
 • Seni Bina
 • Struktur Sosial

Bab IV Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

 • Agama dan Kepercayaan
 • Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Bab V Kesultanan Melayu Melaka

 • Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
 • Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang Berpusat di Melaka

Bab VI Kesultanan Johor Riau

 • Pengasasan Kesultanan Johor Riau
 • Kegemilangan Kesultanan Johor Riau

Bab VII Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

 • Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor
 • Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

Bab VIII Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

 • Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
 • Hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan Negeri-negeri Melayu yang lain.

Bab VIV Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

 • Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
 • Keunikan Adat dan Pemerintahan Negeri Sembilan

Bab X Sarawak dan Sabah

Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada Alam Melayu. Masyarakat Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan mereka sendiri. Mereka telah menyesuaikan kehidupan harian dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai.

Hal ini telah mewujudkan keunikan kepada warisan budaya masyarakatnya yang berlainan dari satu tempat ke satu tempat mengikut kaum masing-masing.

 • Sarawak dan Sabah dalam Alam Melayu
 • Kemunculan Pemerintahan Tempatan
 • Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sarawak dan Sabah
 • Keunikan Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah

Muat Turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2

Bagi memuat turun Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2, sila buka pautan di bawah:

Diaharapkan perkongsian berkaitan Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2 KSSM memberikan manfaat kepada pelajar dan guru. Semoga urusan pembelajaran dan pengajaran dapat dipermudahkan.

Related : pengenalan buku teks penting untuk membeli buku murid murid, pdf kssm tingkatan 2