Sekolah

Koleksi Buku Teks Digital Asas BTDA Tingkatan 1 Hingga 5

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Perhatian kepada pelajar dan guru sekolah menengah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Adakah anda mencari salinan lengkap buku teks digital asas (BTDA) untuk Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5? Sekiranya ya, berikut dikongsikan Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 untuk rujukan semua.

Buku teks adalah bahan mengajar yang utama digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia juga merupakan sumber yang seragam bagi pelajar dan guru untuk melakukan rujukan terhadap mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Soalan-soalan peperiksaan pula kebanyakannya adalah berdasarkan sumber daripada buku teks, maka pelajar dapat mengulangkaji pelajaran hanya menggunakan buku teks sebagai sumber rujukan.

Muat Turun Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 (BTDA)

Untuk makluman, buku teks digital mengandungi pelbagai interaktif dan pautan yang membawa pembaca ke laman yang mengandungi media media interaktif yang berkaitan.

Tambahan pula, buku teks digital mempunyai banyak kebaikan seperti menjimatkan perbelanjaan, lebih mudah disimpan dan boleh dibawa ke mana-mana. Berikut adalah koleksi Buku Teks Digital KSSM berdasarkan mata pelajaran Tingkatan 1:

Buku Teks Digital Tingkatan 1

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Melayu link
2. Bahasa Inggeris link
3. Matematik link
4. Sains link
5. Geografi link
6. Sejarah link
7. Pendidikan Moral link
8. Pendidikan Islam link
9. Reka Bentuk dan Teknologi link
10. Asas Komputer link
11. Bahasa Cina link
12. Bahasa Iban link
13. Bahasa Jepun link
14. Pendidikan Muzik link
15. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan link

Berikut adalah koleksi Buku Teks Digital KSSM berdasarkan mata pelajaran Tingkatan 2:

Buku Teks Digital Tingkatan 2

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
4. Sainslink
5. Geografilink
6. Sejarahlink
7. Pendidikan Morallink
8. Pendidikan Islamlink
9. Reka Bentuk dan Teknologilink
10. Asas Komputerlink
11. Bahasa Cinalink
12. Bahasa Ibanlink
13. Bahasa Tamillink
14. Pendidikan Muziklink
15. Pendidikan Jasmani dan Kesihatanlink
16. Bahasa Kadazandusunlink
16. Pendidikan Seni Visuallink

Berikut adalah koleksi Buku Teks Digital KSSM berdasarkan mata pelajaran Tingkatan 3:

Buku Teks Digital Tingkatan 3

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
4. Sainslink
5. Geografilink
6. Sejarahlink
7. Pendidikan Morallink
8. Pendidikan Islamlink
9. Reka Bentuk dan Teknologilink
10. Asas Komputerlink
11. Pendidikan Muziklink
12. Pendidikan Jasmani dan Kesihatanlink
13. Bahasa Cinalink
14. Bahasa  Arablink
15. Bahasa Ibanlink
16. Bahasa Kadazandusunlink
15. Bahasa Semailink
16. Pendidikan Seni Visuallink

Berikut adalah koleksi Buku Teks Digital KSSM berdasarkan mata pelajaran Tingkatan 4:

Buku Teks Digital Tingkatan 4

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
4. Sainslink
5. Pendidikan Islamlink
6. Pendidikan Muziklink
7. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanlink
8. Matematik Tambahanlink
9. Fiziklink
10. Kimialink
11. Biologilink
link
12. Bahasa Jepunlink
13. Bahasa Cinalink
14. Bahasa Arablink
15. Prinsip Perakuananlink
16. Perniagaanlink
17. Grafik Komunikasi Teknikallink
18. Reka Ciptalink
19. Sains Sukanlink
20. Sains Rumah Tanggalink
21. Asas Kelestarianlink
22. Adab Wa Balaghahlink
23. Al Lughah Ala Arabiah Al Mua’siarahlink
24. Al Syariahlink
25. Manahat Al Quranlink
26. Manahij Al Islamiyahlink
27. Usuluddinlink
28. Daftar hifzlink

Berikut adalah koleksi Buku Teks Digital KSSM berdasarkan mata pelajaran Tingkatan 5:

Buku Teks Digital Tingkatan 5

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
4. Sainslink
5. Sejarahlink
6. Biologilink
7. Kimialink
8. Prinsip Perakaunanlink
9. Ekonomilink
10. Perniagaanlink
11. Pertanianlink
12. Reka Ciptalink
13. Sains Komputerlink
14. Grafik Komunikasi Teknikallink
15. Pendidikan Syariah Islamlink
16. Sains Sukanlink
17. Sains Rumah Tanggalink
18. Asas Kelestarianlink
19. Usul al Dinlink
20. Maharat Al-Quranlink
21. Manahij Al Ulum Al Islamiyahlink
22. Adab Wa Balaghahlink
23. Daftar Hiifzlink
24. Al Lughah Al Arabiah Al Mu’sirahlink

Diharapkan perkongsian Koleksi Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 dapat membantu guru dan para pelajar. Semoga kemudahan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh anda dalam mengulangkaji pelajaran dan sebagainya.