BPKP

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2023

Peringatan kepada calon-calon pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Berikut merupakan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2023 buat rujukan pelajar Tingkatan Lima (5). Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (LPM) telah mengeluarkan tarikh peperiksaan untuk peperiksaan bertulis bagi memudahkan persiapan calon-calon melakukan ulang kaji pelajaran.

Peperiksaan SPM merupakan peperiksaan yang penting buat para pelajar kerana ianya merupakan tiket untuk melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi.  Jika ingin menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi, terdapat pelbagai program pendidikan yang ditawarkan seperti kemasukan ke IPT (Universiti Awam/ Swasta), Program Matrikulasi , Tingkatan 6 (Enam). Bagi mereka yang ingin terus bekerja, sektor awam menyediakan jawatan yang  bersyaratkan kelayakan SPM.

BACA JUGA :

Jadual Rasmi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2023 Ujian Lisan Dan Bertulis

Berdasarkan pengumuman oleh Lembaga Peperiksaan pada 18 Ogos 2023, tarikh peperiksaan SPM 2023 adalah seperti berikut :-

 • Ujian Amali dan Sains akan diadakan pada Disember 2023 hingga Januari 2024
 • Peperiksaan bertulis akan dilaksanakan bermula Januari hingga Mac 2024

Jadual Waktu Peperiksaan SPM Tahun 2023

Berikut merupakan draf jadual waktu peperiksaan bertulis SPM 2023 yang memaparkan maklumat seperti tarikh, waktu, kod kertas, nama kertas dan masa peperiksaan dijalankan.

Nota Tarikh Peperiksaan SPM 2023

Tarikh peperiksaan SPM 2023 akan diadakan adalah seperti berikut:-

 • Kerja Kursus : —
 • Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) : —
 • Ujian Bertutur Bahasa Melayu : 8 hingga 11 Januari 2024
 • Ujian Bertutur Bahasa Inggeris : 17 hingga 23 Januari 2024
 • Ujian Mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris : 29 Januari 2024
 • Ujian Amali Sains (Fizik, Kimia dan Biologi) : 5, 6, 7 Disember 2023
 • Ujian Amali Sains (Sains Tambahan) : 7 Disember 2023
 • Ujian Bertulis :  30 Januari hingga 7 Mac 2024

Berikut adalah jadual penuh peperiksaan SPM tahun 2023 sebagai rujukan:

Baca Juga Pendaftaran Calon Persendirian SPMU & SPM

30, 31 Januari dan 5 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-1

6 & 7 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-2

19, 20, 21 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-3Jadual-SPM-2023-4

22 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-5

26 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-6

27 Februari 2023

Jadual-SPM-2023-7Jadual-SPM-2023-8

28 Februari 2024

Jadual-SPM-2023-9

29 Februari & 5 Mac 2024

Jadual-SPM-2023-10

6 & 7 Mac 2024

Jadual-SPM-2023-11

Arahan Am

 1. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2023
 2. Calon hendaklah menyemak butiran pada Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos
 3. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon menumpang di pusat peperiksaan seliaannya
 4. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2023 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon

Arahan Di Dewan/ Bilik Peperiksaan

 1. Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/ bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
 2. Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
 3. Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan
 4. Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran dalam tempoh pendaftaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam mana-mana dokumen rujukan calon. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2021 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran. Lembaga Peperiksaan berhak untuk tidak mengeluarkan keputusan calon sekiranya tiada bukti pendaftaran telah dilaksanakan

Amaran Peperiksaan Buat Calon Peperiksaan SPM

Calon yang menduduki peperiksaan di bilik / dewan peperiksaan adalah dilarang:

 1. Membawa  masuk  sebarang  catatan  sama  ada  pada  pakaian  atau  anggota  badan,  nota,  dokumen  seperti  buku,  lukisan,  grafik, akhbar,  kamus,  kertas,  Jadual  Waktu  Peperiksaan  serta  telefon  bimbit,  alat-alat  komunikasi  atau  peranti  elektronik,  bekas  alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. Menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 3. Mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. Memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. Menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. Menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 7. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. Membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 9. Membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

Peringatan

Calon yang tidak mematuhi Amaran Peperiksaan dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan  tindakan  tatatertib.  Menurut  Peraturan-Peraturan  Pendidikan  (Penilaian  dan  Peperiksaan)  1997  dalam  Akta  Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang  disifatkan  sebagai  suatu  salah  laku  serius  oleh  Lembaga  Peperiksaan.  Calon  yang  disabitkan  dengan  mana-mana  salah  laku boleh dikenakan tindakan berikut:-

 1. Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 3. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal

Cara Muat Turun/ Download Jadual SPM 2023

Maklumat lanjut berkenaan jadual waktu peperiksaan SPM yang lengkap, arahan dan peringatan buat calon-calon boleh di download atau dimuat turun dalam PDF, sila klik pautan berikut  :-

Selamat berjaya buat calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada awal tahun 2024 nanti. Semoga jadual ini dapat membantu anda untuk membuat ulangkaji dengan penuh bersungguh-sungguh demi mendapat keptutusan cemerlang yang membantu ada melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.

Related : peperiksaan kementerian pendidikan malaysia, draf jadual waktu peperiksaan spm 2023
pembayaran hendaklah memaklumkan kepada pihak jpn sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi borang pembetulan maklumat calon, menulis nota dokumen seperti buku lukisan grafik akhbar kamus kertas jadual waktu peperiksaan serta telefon bimbit alat alat komunikasi atau peranti elektronik bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan,