BPKP

Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2021

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Peringatan kepada calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Berikut merupakan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2021 buat rujukan pelajar Tingkatan Lima (5). Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) telah mengeluarkan tarikh peperiksaan untuk peperiksaan bertulis bagi memudahkan persiapan calon-calon melakukan ulang kaji pelajaran.

Peperiksaan SPM merupakan peperiksaan yang penting buat para pelajar kerana ianya merupakan tiket untuk melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi.  Jika ingin menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi, terdapat pelbagai program pendidikan yang ditawarkan seperti kemasukan ke IPT (Universiti Awam/ Swasta), Program Matrikulasi , Tingkatan 6 (Enam). Bagi mereka yang ingin terus bekerja, sektor awam menyediakan jawatan yang  bersyaratkan kelayakan SPM.

BACA JUGA :

Jadual Rasmi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2021 Ujian Lisan Dan Bertulis

Berdasarkan pengumuman terkini oleh Menteri Pendidikan pada 6 Jun 2021, tarikh peperiksaan SPM 2021 adalah seperti berikut :-

 • Ujian Amali dan Sains akan diadakan pada Februari 2022
 • Peperiksaan bertulis akan dilaksanakan bermula Mac 2022

INFO SPM 2020 :

Berikutan perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menjadualkan semula peperiksaan di bawah kendalian KPM.

Peperiksaan SPM 2020 telah ditunda ke suku pertama tahun 2021

Penjadualan semula di buat setelah meneliti keadaan semasa dan memastikan semua kurikulum mata pelajaran tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.

Kemaskini terbaharu pada 5 April 2021, KPM menetapkan Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 (Sesi Kedua) bermula 6 hingga 23 April 2021. Sesi ini adalah khusus untuk 2969 calon yang tidak menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari hingga 23 Mac 2021 kerana disahkan positif Covid-19 atau dikenakan arahan kuarantin oleh KKM.

Kemaskini pada 8 November 2020, peperiksaan SPM dipinda dan akan bermula pada 22 Februari 2021. Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

Satu kemaskini pada 11 Ogos telah dibuat oleh Lembaga Peperiksaan terhadap tarikh peperiksaan SPM 2020. Ia melibatkan peperiksaan pada tarikh 18, 19, 20 dan 21 Januari 2021 dan jadual yang dikongsikan di bawah telah dikemaskini mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

KPM telah memebuat pindaan waktu sesi petang bagi peperiksaan SPM 2020 seperti berikut:

pertukaran waktu peperiksaan spm 2020 sesi petang

Jadual Waktu Peperiksaan SPM Tahun 2020

Berikut merupakan jadual waktu peperiksaan bertulis SPM 2020 yang memaparkan maklumat seperti tarikh, waktu, kod kertas, nama kertas dan masa peperiksaan dijalankan.

Nota Tarikh Peperiksaan SPM 2020

Tarikh peperiksaan SPM 2020 akan diadakan adalah seperti berikut:-

 • Suku Pertama Tahun 2021
 • Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) : 17 Ogos – 31 Oktober 2020 3 Hingga 30 Jun 2020
 • Kerja Kursus : Julai – Disember 2020 April – Oktober 2020
 • Ujian Bertulis :  Bermula 22 Februari 2021 16 November 2020 hingga 7 Disember 2020
  • Sila rujuk penjadualan semula tarikh peperiksaan di Kenyataan Media KPM
  • Sesi Kedua : 6 April 2021 hingga 23 April 2021

Berikut adalah jadual penuh peperiksaan SPM tahun 2020 (draf) sebelum pelaksanaan PKP sebagai rujukan:

Baca Juga Pendaftaran Calon Persendirian SPMU & SPM

22, 23, 24, 25 FEBRUARI dan 1 MAC 2021

PINDAAN TARIKH SPM 2020 1 03

2-3 MAC 2021

PINDAAN TARIKH PA SPM 2020 1 04

8, 9, 10, & 15 MAC 2021

PINDAAN TARIKH PA SPM 2020 1 05

16 & 17 MAC 2021

PINDAAN TARIKH PA SPM 2020 1 06

18-22 MAC 2021

PINDAAN TARIKH PA SPM 2020 1 07

22, 24, 25 MAC 2021

PINDAAN TARIKH PA SPM 2020 1 08

Jadual Waktu SPM 2020 (Sesi Kedua)

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 1

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 2

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 3

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 4

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 5

Jadual SPM Kemaskini Apr 2021 6

Arahan Am

 1. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis atau melaksanakan ujian lisan khusus calon persendirian akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan SPM 2020
 2. Calon hendaklah menyemak butiran pada Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak JPN sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Akauntan Negara Malaysia menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos
 3. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan di pusat peperiksaan selain dari pusat peperiksaan asal calon. Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah menyemak maklumat calon dan maklumat mata pelajaran sebelum membenarkan calon menumpang di pusat peperiksaan seliaannya
 4. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2020 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon

Arahan Di Dewan/ Bilik Peperiksaan

 1. Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/ bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
 2. Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
 3. Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan
 4. Calon boleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatu mata pelajaran dalam tempoh pendaftaran tetapi kod kertas peperiksaan tersebut tidak tercatat dalam mana-mana dokumen rujukan calon. Calon hendaklah mengemukakan Pernyataan Pendaftaran Peperiksaan dari Lembaga Peperiksaan yang mengandungi kod kertas, nama kertas dan jenis peperiksaan SPM 2019 sebagai bukti pendaftaran. Calon tidak dikenakan bayaran. Lembaga Peperiksaan berhak untuk tidak mengeluarkan keputusan calon sekiranya tiada bukti pendaftaran telah dilaksanakan

Amaran Peperiksaan Buat Calon Peperiksaan SPM

Calon yang menduduki peperiksaan di bilik / dewan peperiksaan adalah dilarang:

 1. Membawa  masuk  sebarang  catatan  sama  ada  pada  pakaian  atau  anggota  badan,  nota,  dokumen  seperti  buku,  lukisan,  grafik, akhbar,  kamus,  kertas,  Jadual  Waktu  Peperiksaan  serta  telefon  bimbit,  alat-alat  komunikasi  atau  peranti  elektronik,  bekas  alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan.
 2. Menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik peperiksaan.
 3. Mendedahkan kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
 4. Memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan.
 5. Menukar kertas peperiksaan atau/dan jawapan peperiksaan dengan calon lain.
 6. Menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan.
 7. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon.
 8. Membuat rujukan di luar dewan/bilik peperiksaan semasa peperiksaan.
 9. Membawa kertas/skrip jawapan peperiksaan keluar dari dewan/bilik peperiksaan.

Peringatan

Calon yang tidak mematuhi Amaran Peperiksaan dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan  tindakan  tatatertib.  Menurut  Peraturan-Peraturan  Pendidikan  (Penilaian  dan  Peperiksaan)  1997  dalam  Akta  Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang  disifatkan  sebagai  suatu  salah  laku  serius  oleh  Lembaga  Peperiksaan.  Calon  yang  disabitkan  dengan  mana-mana  salah  laku boleh dikenakan tindakan berikut:-

 1. Keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 2. Keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 3. Keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal

Cara Muat Turun/ Download Jadual SPM 2021

Maklumat lanjut berkenaan jadual waktu peperiksaan SPM yang lengkap, arahan dan peringatan buat calon-calon boleh di download atau dimuat turun dalam PDF, sila klik pautan berikut  :-

Selamat berjaya buat calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada hujung tahun 2021 nanti. Semoga jadual ini dapat membantu anda untuk membuat ulangkaji dengan penuh bersungguh-sungguh demi mendapat keptutusan cemerlang yang membantu ada melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.