Karangan

Kepentingan Menerapkan Semangat Cinta Akan Negara Dalam Kalangan Rakyat

Antara mata pelajaran yang perlu diambil berat oleh pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan adalah Bahasa Melayu. Subjek…

Read More »

Peranan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah (Karangan)

Dalam menguji kemampuan pelajar dalam sesuatu penguasaan bahasa adalah dengan penilaian penulisan karangan ataupun esei. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,…

Read More »

Sebab-sebab Memilih Malaysia Sebagai Tempat/ Destinasi Pelancongan

Semua pelajar yang bersekolah di sekolah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pasti akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Salah satu…

Read More »

Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya (Maksud)

Menghasilkan penulisan karangan Bahasa Melayu yang cemerlang memerlukan teknik dan pengetahuan yang betul. Setiap guru pastinya mempunyai formula yang baik…

Read More »

Cara Memperoleh Ilmu Pengetahuan Dalam Pelbagai Bidang

Murid-murid lazimnya kurang mendapat idea yang menarik untuk dijadikan isi-sis penting dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Justeru, murid digalakkan untuk…

Read More »

Kepentingan Sains Dan Teknologi Dalam Kehidupan Harian

Perhatian kepada pelajar yang mencari contoh penulisan karangan Bahasa Melayu. Tahukah anda dengan merujuk contoh secara atas talian, pelajar boleh…

Read More »