Karangan

Faedah Dan Kebaikan Buah-Buahan Tempatan

Sebagai pelajar, tahukah anda bahawa penulisan karangan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu mempunyai pelbagai tema dan tajuk soalan? Sekiranya tidak,…

Read More »

Usaha Mempopularkan Puisi Tradisional Dalam Kalangan Masyarakat

Ramai di antara pelajar yang mempunyai masalah atau kesukaran untuk menjawab soalan penulisan karangan Bahasa Melayu. Oleh itu, pelajar perlu…

Read More »

Faedah Belajar Menggunakan Komputer Kepada Murid Dalam Pembelajaran

Untuk makluman pelajar, penulisan karangan Bahasa Melayu terdiri daripada pelbagai tajuk dan tema. Hal ini demikian kerana variasi tajuk dan…

Read More »

Cara-Cara Untuk Menghargai Warga Tua

Bagi menghasilkan penulisan karangan Bahasa Melayu yang cemerlang, pelajar perlu cakna terhadap semua jenis tema yang akan menjadi soalan pilihan.…

Read More »

Langkah Melaksanakan Pembangunan Secara Lestari

Soalan atau tajuk pilihan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu sering kali berkait dengan masyarakat atau negara. Kepekaan para pelajar terhadap…

Read More »

Peranan Iklan Dan Media Massa Dalam Melahirkan Pengguna Yang Bijak

Pengguna yang bijak juga antara topik yang kerap dijadikan soalan atau latihan kepada para pelajar menjelang peperiksaan peringkat sekolah ataupun…

Read More »