Karangan

Faedah Menyertai Kerja Amal Dan Sukarelawan

Para pelajar sebenarnya mempunyai kelebihan sekiranya tajuk soalan atau tema bagi karangan penulisan yang dipilih berkait dengan hidup anda sebagai…

Read More »

Kepentingan Perhimpunan Rasmi Sekolah (Kebaikan Kepada Pelajar)

Kadang kala, soalan atau tema yang diajukan pada pelajar dalam penulisan karangan Bahasa Melayu adalah soalan dan tema yang mudah.…

Read More »

Ciri-Ciri Bandar Pintar/ Bandar Satelit/ Bandar Raya Moden Di Malaysia

Sebagai rujukan pelajar, di bawah dikongsikan contoh karangan serta isi-isi penting berkaitan ciri-ciri bandar pintar/ bandar satelit/ bandar raya moden.…

Read More »

Kelebihan Pendidikan Maya (Pengajaran & Pembelajaran Dalam Talian)

Dalam subjek Bahasa Melayu, pelbagai tema dan tajuk diutarakan untuk menjadi soalan dalam penulisan karangan. Para pelajar seharusnya mempersiapkan diri…

Read More »

Cara Mengatasi Tanah Runtuh Di Negara Kita

Bagi mendapatkan isi-isi penting dalam penulisan karangan Bahasa Melayu, pelajar perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan am berkenaan pelbagai perkara yang…

Read More »

Kebaikan Koperasi Sekolah (Faedah Dan Kelebihan)

Untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap Bahasa Melayu, penulisan karangan merupakan salah satu bahagian yang penting selain daripada Komponen Sastera (KOMSAS)…

Read More »