Sekolah

Koleksi Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Perhatian kepada murid-murid dan guru-guru sekolah rendah dibawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Adakah anda mencari salinan buku teks digital Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi Tahun 1 sehingga Tahun 6? Sekiranya ya, berikut dikongsikan Koleksi Buku Teks digital KSSR Tahun 1 Hingga 6 untuk panduan semua. Pautan link ada disediakan untuk memuat turun buku secara online.

Sistem pendidikan di negara kita menggunakan buku teks sebagai sumber utama dalam menyeragamkan silibus pendidikan kebangsaan mengikut setiap mata pelajaran. Oleh itu, guru-guru menggunakan buku teks sebagai bahan mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pelajar pula akan mengulangkaji pelajaran dengan melakukan latihan yang disediakan di dalam buku teks tersebut.

Muat Turun Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6

Untuk makluman semua, buku teks digital mempunyai perbezaan dengan buku teks fizikal dimana ia mengandungi pelbagai pautan interaktif  yang membawa pembaca ke laman yang mengandungi media-media interaktif berkaitan dengan mata pelajaran tersebut.

Baca Juga : Download Buku Teks Digital KSSM Sekolah Menengah

Buku teks digital memebrikan kemudahan kepada guru dan pelajar kerana ia mudah untuk dibawa ke manan-mana dan disimpan dengan mudah. Sebagai rujukan untuk anda, berikut adalah koleksi Buku Teks digital KSSR Tahun 1:

Buku Teks Digital Tahun 1

Mata Pelajaran (SK)Pautan
1. Bahasa Melayu link
2. Bahasa Inggeris link
3. Sains link
4. Matematik BM Jilid 1 link
5. Matematik BM Jilid 2 link
6. Matematik BI Jilid 1 link
7. Matematik BI Jilid 2 link
8. Pendidikan Islam link
9. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan link
10. Pendidikan Kesenian link
11. Bahasa Arab link
12. Bahasa Cina link
13. Bahasa Tamil link
14. Bahasa Iban link
15. Bahasa Kadazandusun link
16. Bahasa Semailink
17. Pendidikan Moral link
Mata Pelajaran (SJKC)Pautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
4. Sainslink
5. Bahasa Cinalink
6. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanlink
7. Pendidikan Morallink
8. Pendidikan Kesenianlink
Mata Pelajaran (SJKT)Pautan
1. Bahasa Melayulink
2. Bahasa Inggerislink
3. Matematiklink
link
4. Sainslink
5. Bahasa Tamillink
6. Pendidikan Jasmani dan Kesihatanlink

Koleksi buku Buku Teks digital KSSR Tahun 2 pula adalah seperti di bawah:

Buku Teks Digital Tahun 2

Mata Pelajaran (SK)Pautan
1. Bahasa Melayu Jilid 1link
2. Bahasa Melayu Jilid 2link
3. Matematik BM Jilid 1link
4. Matematik BM Jilid 2link
5. Matematik BI Jilid 1link
6. Matematik BI Jilid 2link
7. Sainslink
8. Pendidikan Islamlink
9. Bahasa Arablink
10. Bahasa Cinalink
11. Bahasa Tamillink
12. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanlink
13. Pendidikan Kesenianlink
14. Bahasa Ibanlink
15. Bahasa Kadazandusunlink
16. Bahasa Semailink
Mata Pelajaran (SJKC)Pautan
1. Matematik Jilid 1link
2. Matematik Jilid 2link
3. Sainslink
4. Bahasa Cinalink
5. Pendidikan Kesenianlink
6. Pendidikan Morallink
Mata Pelajaran (SJKT)Pautan
1. Bahasa Tamillink
2. Matematik Jilid 1link
3. Matematik Jilid 2link
4. Pemdidikan Morallink

Berikut pula adalah koleksi buku Buku Teks digital KSSR Tahun 3:

Buku Teks Digital Tahun 3

Mata Pelajaran (SK)Pautan
1. Bahasa Melayulink
2. Sainslink
3. Matematik BM Jilid 1link
4. Matematik BM Jilid 2link
5. Matematik BI Jilid 1link
6. Matematik BI Jilid 2link
7. Pendidikan Islamlink
8. Pendidikan Morallink
9. Bahasa Cinalink
10. Bahasa Tamillink
11. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanlink
12. Bahasa Kadazandusunlink
Mata Pelajaran (SJKT)Pautan
1. Bahasa Cinalink
2. Matematik Jilid 1link
3. Matematik Jilid 2link
4. Sainslink
5. Pendidikan Morallink
6. Pendidikan Kesenianlink
Mata Pelajaran (SJKT)Pautan
1. Bahasa Tamillink
2. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanlink
3. Pendidikan Kesenianlink

Berikut pula adalah koleksi buku Buku Teks digital KSSR Tahun 4:

Buku Teks Digital Tahun 4

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Malaysialink
2. Bahasa Inggerislink
3. Sainslink
4. Matematik BMlink
5. Matematik BIlink
6. Sejarahlink
7. Teknologi Maklumat dan Komunikasilink
8. Pendidikan Kesenianlink
9. Pendidikan Muziklink
10. Bahasa Arablink

Berikut pula adalah koleksi buku Buku Teks digital KSSR Tahun 5:

Buku Teks Digital Tahun 5

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Malaysialink
2. Bahasa Inggerislink
3. Sainslink
4. Pendidikan Islamlink
5. Bahasa Arablink
6. Teknologi Maklumat dan Komunikasilink
7. Pendidikan Seni Visuallink

Akhir sekali, berikut adalah koleksi buku Buku Teks digital KSSR Tahun 6:

Buku Teks Digital Tahun 6

Mata PelajaranPautan
1. Bahasa Inggerislink
2. Sains BMlink
3. Pendidikan Islamlink
4. Teknologi Maklumat dan Komunikasilink
5. Bahasa Arablink
6. Pendidikan Seni Visuallink
7. Sains BIlink

Semoga perkongsian Koleksi Buku Teks digital KSSR Tahun 1 Hingga 6 dapat memberikan kemudahan dan bantuan kepada pelajar, guru dan ibu bapa. Diharapkan ia dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengulangkaji pelajaran dan melaksanakan tugasan.