Informasi

Syarat Kemasukan JMTI & Kursus Institut Teknikal Jepun Malaysia

Perhatian kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV). Tahukah anda syarat-syarat kemasukan JMTI iaitu Institut Teknikal Jepun-Malaysia? Sekiranya tidak, di bawah dikongsikan syarat-syarat am dan khas kemasukan sesi Januari 2020 JMTI Institut Teknikal Jepun Malaysia sebagai rujukan buat semua.

Untuk makluman anda, JMTI menawarkan program-program kejuruteraan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja separa professional di Malaysia. Pemohon yang berminat akan menjalani program selama 12 hingga 30 bulan termasuk 6 bulan Latihan Sambil Bekerja bergantung kepada kursus-kursus yang dipohon. Maka, jika anda berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dalam bidang kemahiran, JMTI merupakan salah satu institusi yang sesuai dan menawarkan kursus terbaik.

Syarat Kemasukan JMTI Dan Senarai Kursus Pengajian

Berikut adalah maklumat terperinci seperti senarai program serta kursus yang ditawarkan dan syarat kemasukan JMTI Institut Teknikal Jepun Malaysia untuk panduan umum.

Syarat Am Kemasukan JMTI

Berikut adalah syarat-syarat am yang ditetapkan kepada pemohon untuk memohon kemasukan ke Institut Teknikal Kepun Malaysia JMTI:

 • Pemohon merupakan warganegara Malaysia
 • Pemohon berumur 17 hingga 35 tahun
 • Pemohon boleh membaca, menulis dan mengira
 • Pemohon tidak buta/ buta warna/ rabun/ pekak(tanpa alat bantuan)/ bisu atau cacat fizikal yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Syarat Khas Mengikut Peringkat Program JMTI

Berikut pula adalah syarat-syarat khas mengikut peringkat program yang ditawarkan oleh JMTI panduan buat pelajar:

Diploma Teknologi Kejuruteraan (DTK) JMTI

 1. Mempunyai SPM/ SPMV dengan kepujian dalam subjek:
  • Bahasa Melayu
  • Matematik/ Matematik Tambahan
  • Sains/ Sains Tambahan/ Sains Gunaan/ Fizik/ Kimia/ Subjek yang berkaitan teknikal
  • Lulus Bahasa Inggeris dan Sejarah

 Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan (DLTK) JMTI

 1. Mempunyai SPM/ SPMV dengan lulus Bahasa Melayu DTK/ DKM Tahap 4 dalam bidang yang berkaitan
 2. Lulus temuduga yang dijalankan

Senarai Kursus Pengajian Yang Ditawarkan JMTI (Program)

Institut Teknikal Jepun Malaysia menawarkan dua peringkat pengajian kepada para pelajar iaitu:

 1. Bagi lepasan SPM/ SPMV dan setaraf : peringkat pengajian Diploma Teknologi Kejuruteraan (Tahap 4)
 2. Bagi lepasan DTK/ DKM dan setaraf : Melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan (Tahap 5)

Di bawah adalah senarai program yang ditawarkan:

Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pemohon boleh melihat senarai kursus yang ditawarkan mengikut Jabatan Pengajian di JMTI sebagai rujukan permohonan kemasukan:

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pembuatan

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (J14)
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemesinan Jitu (J15)
 • Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (R04)
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
 • Diploma Kemahiran Malaysia Koordinasi Pembuatan CAD/CAM (ZK03)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Komputer

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer (J12)
 • Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Komputer (R02)
 • Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (IT-020-3:2013 Computer System Operation)(ZF01)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (J11)
 • Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (R01)
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (MC-091-3:2013 Industrial Automation Engineering Supervision)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektronik

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (J13)
 • Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Elektronik (R03)
 • Diploma Kemahiran Malaysia Pembangunan Produk Elektronik (ZL02)

Penganugerahan Diploma 

Jika pelajar berjaya menamatkan program di JMTI, anda akan menerima anugerah mengikut peringkat masing-masing seperti berikut:

Peringkat Diploma

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Agensi Akreditasi Malaysia (MQA)
 • Diploma Kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia berdasarkan bidang yang berkaitan

Peringkat Diploma Lanjutan

 • Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan (DLTK) yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Am (General Degree) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia
 • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Malaysia

Maklumat Lanjut

Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat-syarat kemasukan ke Institut Teknikal Jepun Malaysia, sila hubungi:

 • No. Tel: 04-5087800
 • No. Faks: 04-5087809
 • Emel: adminjmti@jtm.gov.my

Diharapkan perkongsian berkaitan syarat-syarat kemasukan JMTI Institut Teknikal Jepun Malaysia memberikan manfaat kepada semua. Semoga panduan ini membantu anda untuk membuat permohonan secara online di laman web institusi berikut.