Nota

Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara

Panduan buat pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Adakah anda menghadapi kesukaran untuk mengulang kaji atau menghafal isi-isi penting dalam mata pelajaran Sejarah? Sekiranya ya, berikut dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 yang bertajuk Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara sebagai rujukan untuk anda semua.

Objektif pembelajaran bab ini adalah pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara dan mengenal pasti perubahan dalam sistem politik yang diperkenalkan oleh Barat di Asia Tenggara. Selain itu, pelajar perlu membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan kuasa Barat di Asia Tenggara. Akhir sekali, menghuraikan faktor-faktor nasionalisme di Asia Tenggara serta menghuraikan perkembangan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara adalah objektif yang perlu dicapai oleh pelajar

Nota Sejarah Tingkatan 5 bab 1 Bertajuk : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara

Di bawah adalah Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara. Anda boleh merujuk nota di bawah untuk mengulang kaji atau membuat persiapan sebelum menduduki peperiksaan.

Baca juga: Format Kertas Sejarah SPM Terkini 2021 (1249)

A) Imperialisme Barat Di Asia Tenggara

Maksud Imperialisme: Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.

Faktor-Faktor Imperialisme Barat

Nota

1. Keistimewaan Asia Tenggara
 • Kedudukan strategik kerana terletak antara China dan India.
 • Jaminan pasaran yang luas.
 • Tanah-tanih yang subur untuk pertanian.
 • Kaya dengan bahan mentah
2. Revolusi Perindustrian
 • Kepesatan perindustrian membolehkan pengeluaran hasil perkilangan secara besarbesaran.
 • Bekalan bahan mentah konsisten dan kawasan pasaran
3. Pengangkutan dan Perhubungan
 • Kapal wap membolehkan muatan banyak dan mempecepat perjalanan.
 • Pembukaan terusan Suez (1869) memendekkan jarak perjalanan
4. Persaingan kuasa-kuasa barat
 • Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diterima.
 • Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan mereka
5. Alasan Orang Barat
 • British & Belanda- Beban orang Putih
 • Perancis- Tugas menyebarkan Tamadun
 • Mubaligh Kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan
6. Menyebar agama kristian
 • Mubaligh kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebar agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan

B) Perubahan Politik

Maksud Birokrasi Barat:

 • Sistem pentadbiran yang mempunyai hierarki
 • Pembahagian tanggungjawab
 • Mempunyai prosedur atau peraturan rasmi
 • Dikendalikan sepenuh masa oleh pegawai-pegawai kerajaan.

Birokrasi Di Asia Tenggara

Nota

1. Ciri-ciri sistem birokrasi di Asia Tenggara
 • Penubuhan Kerajaan pusat hasi penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan
 • Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
 • Pelaksanaan pentadbiran melalui biro
 • Pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro
 • Pengenalan undang-undang Barat.
2. Perubahan sistem pentadbiran di Filipina oleh Sepanyol
 • Gabenor Jeneral adalah pemerintah tertinggi peringkat pusat
 • Pentadbir wilayah adalah Ketua Datuk Bandar
 • Pentadbir bandar adalah Gabenor Kecil
 • Pentadbiran peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encoimenda yang diketuai oleh Encomiendero
 • Tugas encomiendero:-
  i) memungut cukai
  ii) menjaga keamanan
  iii) mengkristiankan penduduk barangay
 • Encomiendero dibenci kerana :-
  i) mengenakan cukai yang tinggi
  ii) kerahan tenaga kepada mereka
3. Perubahan sistem pentadbiran di Indonesia oleh Belanda
 • Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tenpatan.
 • Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
 • Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesat tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda.
 • Penubuhan Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian.
 • Penubuhan Dewan Tempatan
 • Penubuhan Volskraad yg merupakan Majlis Rakyat.
4. Sistem Birokrasi British di Burma
 • Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi
 • Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887/Akta Perkampungan Burma 1889
 • Pentadbiran daerah diketuai oleh Myo-ok/pegawai bandaran
 • Pengenalan sistem undang-undang Barat
 • Pengaruh golongan agama merosot
 • Raja bukan lagi penaung sami Buddha
 • Majlis Perundangan diperkenalkan
 • Penubuhan Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran
5. Sistem Birokrasi Perancis di IndoChina
 • Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral
 • Bertanggungjawab terus kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris
 • Pembentukan kerajaan pusat
 • Penubuhan Union Indochinoise
 • Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis
 • Pentadbiran tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat
 • Perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat
 • Menyediakan kerajaan tenaga
6. Sistem Birokrasi di Tanah Melayu oleh British
 • Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-negeri Selat
 • Gabenor pemerintah tertinggi di NNS
 • Dibantu oleh residen kaunselor
 • Penghulu dikekalkan di peringkat kampung
 • Sistem Residen diperkenalkan di NNMB (Perak,Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan)
 • Sistem Penasihat di NNMTB (Kedah, Kelantan,Terengganu,Perlis dan Johor)
 • Residen dan Penasihat diletakkan di bawah Gabenor NNS
 • British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
 • Melaksanakan sistem pengutipan cukai
 • Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
 • Penubuhan balai polis
7. Sistem Birokrasi di Thailand
 • Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan.
 • Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis – dari Britain.
 • Penasihat kastam dari Amerika Syarikat.
 • Penasihat ketenteraan dari Perancis.
 • Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, majlis Mesyuarat tertinggi dan kabinet Menteri.
 • Majlis penasihat rendah dan majlis Mesyuarat Tertinggi menasihati raja.
 • Kabinet Menteri mengetuai kementerian.
 • Juruaudit dari Britain
8. Kesan sistem Birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara
 • Penubuhan Kerajaan Pusat
 • Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
 • Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
 • Pegawai-pegawai Barat ketua biro
 • Pengenalan undang-undang Barat
 • Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
 • Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
 • Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
 • Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
 • Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda di Indonesia
 • Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
 • Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
 • Institusi raja tersingkir di Burma
 • Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
 • Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
 • Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
 • Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
 • Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
 • Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
 • Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu
 • Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu

C) Nasionalisme di Asia Tenggara

Maksud Nasionalisme

 • Perasaan Cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan negara.
 • Pembebasan kuasa politik
 • Pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing

Faktor – Faktor Kemunculan Nasionalisme

Nota

1. Dasar Penjajahan Barat
 • Sistem tanaman paksa di Indonesia
 • Sistem Polo di Filipina
 • Penduduk tempatan dipaksa menjadi buruh bagi menjayakan aktiviti pertanian.
 • Penjajah barat hanya bergaul dengan golongan elit tempatan.
 • Dasar keterbukaan penjajah – kemasukan
  imigran dari luar telah menguasai ekonomi
2. Pengaruh Agama
 • Gerakan islah di tanah melayu dan Indonesia – penyatuan dunia Islam menentang penjajahan.
 • Persatuan Belia Buddha di Burma.
 • Di Sepanyol penganut Kristian tempatan di anggap kelas kedua berbanding penganut Kristian berbangsa Sepanyol
3. Karya Kesusasteraan
 • Jose Rizal- Novel Noli Me Tangere
 • Chairil Anuar- Kerikil-kerikil tajam & Ke Makam Bonda
 • Menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan
4. Sistem Pendidikan
 • Di Indonesia anak golongan priyai diberikan pendidikan tersendiri
 • Di Burma pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh di perkenalkan.
 • Di tanah melayu lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan.
 • Sikap pilih kasih dalam memberikan pendidikan menimbulkan rasa tidak puas hati
5. Kemunculan golongan intelektual
 • Mereka berpeluang belajar di barat dan Asia barat.
 • Mereka menjadi pemimpin gerakan nasionalisme.
 • Peringkat awal – hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka di bela.
 • Peringkat akhir- meminta penjajah
  membebaskan negara mereka
6. Pengaruh media massa
 • Vietnam- Tribune Indigine
 • Tanah Melayu – al-Ikhwan, Saudara dan majlis
 • Menyebarkan idea-idea nasionalis
 • Menanam perasaan anti penjajah.
7. Sistem pengangkutan dan perhubungan
 • Perkhidmatan telefon dan telegraf
 • Memudahkan hunungan kalangan nasionalis
 • Jalanraya dan jalan kereta api
 • Memudahkan pertemuan dan idea-idea nasionalisme.
8. Pengaruh luar
 • Kejayaan jepun menewaskan Russia dan China.
 • Keupayaan negara kecil menewaskan negara lebih besar.
 • Perjuangan Mahatma Gandhi di India.
 • Menggunakan strategi enggan bekerjasama dengan penjajah secara mogok lapar.

Perkembangan Nasionalisme

Nota

1. Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama
 • Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat
 • Penentangan tidak berorganisasi
 • Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus
 • Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat
 • Menekankan kesedaran politik
 • Menuntut hak-hak dikembalikan
 • Menuntut taraf hidup mereka dibaik
2. Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua
 • Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat.
 • Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah
 • Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal
 • Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan
 • Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
 • Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya
3. Nasionalisme di FilipinaTahap Pertama:

 • Dipimpin – Jose Rizal
 • Bersifar sederhana
 • Bergerak cergas dalam politik melalui gerakan dakyah semasa di Sepanyol
 • Berjuang melalui akhbar La Solidaridad & Novel Noli Me tangere & El Filibusterismo
 • Berjuang melalui liga Filipina pada tahun 1892.
 • Penyokong : golongan pertengahan yang berpendidikan barat.
 • Matlamat perjuangan :
  • Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah sepanyol.
  • Menuntut supaya bangsa Filipina diberikan hak yg sama seperti bangsa Sepanyol.
  • Menuntut supaya bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara.
 •  Tuntutan mereka kurang mendapat tindak balas sepanyol.
 • Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pd 1892.
 • Jose Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan Mindanao.
 • Jose Rizal akhirnya dihukum bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan.

Tahap kedua

 • Penentangan secara radikal
 • Pertubuhan Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio
 • Matlamat katipunan
 • menyatukan bangsa Filipina
 • mencapai kemerdekaan melalui revolui
 • Media cetak iaitu akhbar Kalayan
 • Katipunan melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal.
 • Katipunan semakin lemh selepas Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo.
 • Aguinaldo berjaya mengusir Sepanyol dengan bantuan Amerika Syarikat.
 • 1899 Aguinaldo mengisytiharkan kemerdekaan Amerika Syarikat.
 • Tetapi tidak disahkan oleh Amerika Syarikat.
 • Aguinaldo meneruskan gerakan revolusi.
 • Aguinaldo ditangkap.
 • Kerajaan Amerika terpaksa membenarkan parti politik sederhana.
 • Parti nasional pimpinan Sergio Osmena menang dalam pilihanraya.
 • Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan.
 • 1930an nasionalis Filipina kembali menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan setelah pucuk pimpinan Amerika Syarikat bertukar kepda yang lebih liberal.
4. Nasionalisme di IndonesiaTahap pertama

 • Tumpuan isu pendidikan.
 • Untuk mengubah nasib penduduk Indonesia
 • Raden Adjeng kartini berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita
 • Karyanya : habis gelap terbitlah Terang & Penulisan Seorang Puteri Jawa telah mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan Belanda.
 • Pertubuhan penting : Muhammadiyah
 • Matlamat Muhammadiyah
 • Menyebar islam sebenar
 • Menghindari ancaman sekualrisme barat
 • Menghindari ancaman agama kristian
 • Membina sekolah, klinik & masjid

Tahap kedua

 • Perjuangan Parti politik radikal.
 • Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia (PNI).
 • Matlamat : menuntut kemerdekaan secara kekerasan.
 • PNI pimpinan Soekarno paling popular.
 • Perjuangan beliau dapat mempengaruhi rakyat.
 • Kerajaan belanda telah menangkap pemimpin radikal termasuk Soekarno.
 • PNI turut di haramkan.
5. Perkembangan Nasionalisme di ThailandTahap pertama:

 • Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja.
 • Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak.
 • Faktor: Pendidikan barat mendedahkan fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan kepada golongan intelek Thailand.
 • Kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak puas hati.
 • 1932 Parti rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong & Field marshall Phibul Songram
 • Parti rakyat melancarkan revolusi Thai.
 • Sistem raja berkuasa mutlak tamat
 • Diganti dengan sistem raja berperlembagaan.

Tahap kedua

 • Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina.
 • Semasa Phibul Songram menjadi Perdana Menteri, beliau meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina.
 • Sekolah Cina dan akhbar Cina dibubarkan.
 • Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.
 • Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha.
 • 1939 Phibul Songram menukar nama negara Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas.
 • Hasil daripada kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di Indocina dan di Tanah Melayu.
6. Perkembangan Nasionalisme di IndoChinaTahap pertama

 • Lebih tertumpu di Vietnam.
 • Di pelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin.
 • Memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja.
 • Golongan menengah berpendidikan Barat memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat.
 • Ketua gerakan ialah Phan boi Chau memimpin gerakan revolusi tetapi gagal.
 • Kemudian menubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) dan melancarkan pemberontakan di Tangkin dan gerakan dakyah di Vietnam.
 • Phan Boi Chau dipenjarakan dan VNQPH diharamkan oleh Perancis

Tahap kedua

 • Gerakan lebih radikal kerana gagal mendapat kerjasama daripada Perancis.
 • Gerakan tahap memperlihatkan perjuangan Viet Nam Quoc Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis Vietnam (PKV ).
 • Perancis bertindak menangkap pemimpin -pemimpin VNQDD termasuklah membunuh Nguyen Thai Hoc.
 • Ho Chi Minh pemimpin PKV melarikan diri ke Hong Kong.
 • Sikap keras Perancis menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak sederhana di bawah pimpinan Maharaja Bao Dai.
 • Usaha-usaha pembaharuan Maharaja Bao Dai bukan sahaja di sekat, malah baginda dilarang melibatkan diri dalam gerakan nasionalisme
7. Perkembangan Nasionalisme di BurmaTahap pertama

 • Memperlihatkan perjuangan golongan sami Buddha dan golongan elit bependidikan Barat.
 • Golongan sami Buddha menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906.
 • Penubuhan ini bertujuan untuk:-
  i) mengekalkan tradisi Burma
  ii) memajukan pendidikan rakyat Burma.
 • Pertubuhan ini menggunakan isu kasut untuk membangkit semangat nasionalisme rakyat
 • Tahun 1916, Persatuan Belia Buddha dipimpin oleh nasionalis yang lebih radikal seperti U Ba Pe dengan menubuhkan Maljis Persatuan Am Kesatuan Kesatuan Burma pada tahun 1920

Tahap kedua

 • Muncul apabila Laporan Montagu-Chelsfor menyatakan Burma belum bersedia untuk memerintah sendiri.
 • 1920, tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka.
 • Gerakan juga dilakukan oleh golongan sami Buddha melalui Majlis Am Songha Sametggi yang mencetuskan Pemberontakan Saya San yang diketui oleh Saya San iaitu bekas pongyi dan pemimpin di Tarawaddy.
 • Kemundian muncul Liga Anti Pemisahan yang menganggap pemisahan dengan India akan melewatkan kemerdekaan Burma.
 • Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 memberi peluang ke arah berkeajaan sendiiri.
 • Golongan Thakin( siswazah universiti ) menubuhkan Parti Dobama Asiayone untuk menuntut kemerdekaan.
 • Pemimpin terdiri daripada Aung San, Kyaw Nein dan U Nu mengelarkan diri mereka sebagai ”Tuan”.
 • Dr. Ba mau menang pilihanraya dan dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama.
8. Cara kuasa Barat menangani gerakan Nasionalisme radikal di Asia Tenggara
 • Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina.
 • Membuang negeri penentang seperti Jose Rizal
 • Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina
 • Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional
 • Indonesia di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi(VNQPH) di Indochina
 • Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti tindakan Amerika di Filipina
 • Di penjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931

Semoga perkongsian Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara memberi manfaat kepada semua.