Jadual

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2020 Murid Tahun 6

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Anda sedang mencari bilakah tarikh peperiksaan UPSR 2020 akan diadakan? Bagi pelajar Darjah 6 yang masih belum mengetahui tarikh peperiksaan UPSR 2020,  berikut dikongsikan Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2020 untuk panduan anda. Jadual Peperiksaan Rasmi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2020 akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).

Tarikh Peperiksaan UPSR 2020 ini mengandungi maklumat lengkap seperti tarikh, hari, masa, kod / nama kertas serta jenis kertas dan arahan buat calon.

 • Sila klik UPKK untuk tarikh peperiksaan UPKK

Baca Juga : Doa Penerang Hati dan Doa Menghadapi Peperiksaan

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2020 (Tarikh Peperiksaan)

Berikut merupakan maklumat terkini dan Jadual Peperiksaan UPSR 2020 yang akan diadakan selama 5 hari. Ujian Penilaian Sekolah Rendah adalah merupakan peperiksaan yang dikhususkan dan diambil oleh pelajar Tahun Enam pendidikan sekolah rendah.

Tarikh Peperiksaan

 • Ujian bertulis UPSR 2020 akan diadakan dari 1 hingga 3 September dan 7 hingga 8 September 2020

Jadual Waktu UPSR 2020

Berikut merupakan jadual penuh/ lengkap peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2019 yang memaparkan tarikh peperiksaan / masa, kod kertas dan tempoh masa peperiksaan dijalankan sebagai rujukan.

 • Jadual lengkap UPSR 2020 akan dikongsikan selepas diumumkan secara rasmi oleh Portal Lembaga Peperiksaan Malaysia.
  • Pautan Muat Turun Jadual Peperiksaan UPSR 2020 (Akan dikemaskini)
 • Sila klik SAPS untuk semakan SAPS Ibu Bapa Keputusan Peperiksaan Online

Arahan AM Kepada Calon UPSR 2020

1. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Bagi calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Buat calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2020.

2. Para calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.

3. Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2020 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon

Arahan Di Dewan/ Bilik Peperiksaan

 1. Calon hendaklah berada di tempat duduk masing-masing di dalam dewan bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan
 2. Calon hendaklah meletakkan Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan
 3. Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.

Amaran Di Dewan/ Bilik Peperiksaan

Calon tidak dibenarkan:

 1. melipat atau merenyuk kertas jawapan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan
 2. keluar dari dewan/ bilik peperiksaan 30 minit pertama peperiksaan dimulakan dan 10 minit terakhir sebelum peperiksaan ditamatkan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas Peperiksaan
 3. membawa keluar dari dewan/ bilik peperiksaan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan tamat
 4. mengganggu ketenteraman di dalam atau berhampiran dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung
 5. memakai pakaian yang tidak sopan dan mencolok mata
 6. merokok di dalam dewan/ bilik peperiksaan

Larangan Di Dewan/ Bilik Peperiksaan

Calon dilarang:

 1. membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/ bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan
 2. menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/ bilik peperiksaan
 3. mendedahkan kertas peperiksaan atau/ dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain
 4. memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/ bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperiksaan
 5. menukar kertas peperiksaan atau/ dan jawapan peperiksaan dengan calon lain
 6. menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan
 7. menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon
 8. membuat rujukan di luar dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung
 9. membawa kertas peperiksaan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung
 10. membawa kertas/ skrip jawapan peperiksaan sama ada yang belum atau pun yang telah digunakan keluar dari dewan/ bilik peperiksaan
 11. membawa kertas peperiksaan tertutup keluar dari dewan/ bilik peperiksaan.

Peringatan

Calon yang melanggar sebarang peraturan peperiksaan dalam Bahagian D: 7. Larangan di Dewan/ Bilik Peperiksaan dianggap salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:-

 • i. keputusan peperiksaan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan;
 • ii. keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan dibatalkan;
 • iii. keputusan peperiksaan yang dikendalikan di sesuatu pusat peperiksaan diisytiharkan terbatal

Semoga perkongsian ini dapat membantu adik-adik merancang waktu mengulangkaji pelajaran dengan bijak. Selamat Maju Jaya.