Nota

Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 1 KSSM (Download)

Disemak dan dikemaskini pada pukul

Perhatian kepada pelajar Tingkatan 1 yang bersekolah di sekolah menengah harian, sekolah berasrama dan semua sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Adakah anda mencari salinan lengkap buku teks digital asas (BTDA) bagi mata pelajaran Geografi? Sekiranya ya, berikut dikongsikan Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk rujukan pelajar dan juga guru-guru.

Untuk makluman, buku teks KSSM Geografi Tingkatan 1 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Geografi Tingkatan 1. Setiap bab memfokuskan keperluan pengetahuan asas pelajar tentang bentuk, ciri, ruang serta persekitaran dalam melahirkan pelajar yang bersikap positif terhadap kelestarian alam sekitar.

Selain itu, ia juga menerapkan disiplin tentang ilmu geografi seperti kemahiran geografi, geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan, isu dan pengurusan alam sekitar dan kerja lapangan.

Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 1

Di bawah adalah sukatan tema dan bab serta pautan untuk memuat turun Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 1 KSSM. Dengan memuat turun BTDA, ia dapat membantu memudahkan pelajar mengulang kaji pelajaran dan membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan.

Tema dan Bab Geografi Tingkatan 1

Sebagai makluman, terdapat lima tema yang merangkumi 13 bab secara total dalam mata pelajaran Geografi Tingkatan 1. Berikut adalah perincian tema dan bab tersebut sebagai rujukan untuk anda:

Baca juga: Nota Geografi Tingkatan 1 (Bab 1 Hingga Bab 16)

Tema 1: Kemahiran Geografi

 • Bab 1: Arah
  • Arah mata angin
  • Cara menentukan arah mata angin menggunakan Matahari
  • Cara menentukan arah mata angin menggunakan Kompas
  • Bearing sudutan
 • Bab 2: Kedudukan
  • Kedudukan relatif
  • Latitud dan longitud
 • Bab 3: Peta Lakar
  • Ciri-ciri peta lakar
  • Simbol-simbol dalam peta lakar
  • Pandang darat fizikal dan pandang darat budaya
  • Langkah-langkah melukis peta lakar
 • Bab 4: Lakaran Peta Malaysia
  • Kedudukan negeri-negeri di Malaysia
  • Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Di Malaysia

Tema 2: Geografi Fizikal: Bentuk Muka Bumi dan Saliran

 • Bab 5: Bumi
  • Sistem Fizikal Bumi
  • Struktur Bumi
  • Benua, Lautan, Laut Utama dan Selat
  • Kesan Pergerakan Kerak Bumi
 • Bab 6: Bentuk Muka Bumi
  • Bentuk muka bumi di Malaysia
  • Lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
  • Kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
 • Bab 7: Saliran
  • Pandang darat fizikal peringkat aliran sungai
  • Sungai dan tasik utama di Malaysia
  • Kepentingan sungai dan tasik di Malaysia

Tema 3: Geografi Manusia: Penduduk dan Petempatan

 • Bab 8: Penduduk di Malaysia
  • Taburan penduduk di Malaysia
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia
 • Bab 9: Petempatan di Malaysia
  • Jenis-jenis petempatan di Malaysia
  • Pola petempatan di Malaysia
  • Fungsi petempatan bandar dan luar bandar

Tema 4: Geografi Kawasan

 • Bab 10: Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
  • Negara-negara di Asia Tenggara
  • Bentuk muka bumi di Asia Tenggara
  • Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara
 • Bab 11: Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara
  • Taburan penduduk di Asia Tenggara
  • Fungsi-fungsi petempatan bandar utama di Asia tenggara

Tema 5: Isu dan Pengurusan Alam Sekitar

 • Bab 12: Sumber Air
  • Jenis-jenis sumber air
  • Punca krisis air di Malaysia
  • Kesan krisis air di Malaysia
  • Langkah mengurangkan kesan krisis air
 • Bab 13: Sisa Domestik
  • Jenis-jenis sisa domestik
  • Sisa-sisa domestik di Malaysia
  • Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia
  • Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik

Kerja Lapangan

 • Bab 14: Panduan kerja lapangan

Muat Turun Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 1

Berikut adalah pautan Buku Teks Digital Asas (BTDA) bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan 1:

Semoga perkongsian berkaitan Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 1 KSSM memberikan manfaat terutamanya kepada pelajar dan guru. Diharapkan ia memudahkan urusan pembelajaran dan pengajaran masing-masing.