Nota

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Perhatian kepada semua pelajar Tingkatan 4 yang bersekolah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Juga untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Mata pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran teras dalam setiap pakej Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu bermula tahun 2020. Berikut dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia sebagai panduan buat pelajar.

Untuk makluman anda, objektif pembelajaran bab ini adalah supaya pelajar dapat menerangkan konsep tamadun dan menyatakan enam ciri tamadun manusia. Selain itu, pelajar boleh mengklasifikasikan sumbangan tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang Ho. Akhir sekali, pelajar perlu menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor mengapa pemimpin awal memilih sungai sebagai lokasi pembinaan tamadun awal manusia.

peta minda tamadun awal manusia Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia (Sejarah Form 4 Chapter 1)

Di bawah adalah nota mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 bagi Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia. Anda boleh merujuk maklumat di bawah untuk membuat latihan dan persiapan sebelum menghadapi peperiksaan mata pelajaran Sejarah.

Baca juga: Format Kertas Sejarah SPM Terkini

A) Zaman Prasejarah

Soalan

Jawapan

1. Apakah Zaman Prasejarah ?
 • Zaman ini manusia belum mengenali tulisan.
 • Kajian zaman ini dilakukan oleh ahli arkeologi.
 • Empat tahap zaman ini ialah Zaman Paleotik, Mesolitik, Neolitik dan Logam.
 • Zaman Logam terbahagi dua iaitu zaman gangsa dan besi.
2. Ciri-ciri Zaman Paleolitik dan Mesolitik
 • Hidup secara nomad – berpindah randah.
 • Tempat tinggal – tepi tasik/sungai dan dalam gua.
 • Cara hidup – kelompok keluarga dan berkumpulan
 • Menyara hidup – menangkap ikan, memburu binatang, memungut hasil hutan.
 • Alat-alat batu – lebih kasar yang mengutamakan fungsinya bukan nilai seni.
3. Ciri-ciri Zaman Neolitik
 • Hidup menetap dalam kelompok besar dan ternak binatang.
 • Menyara hidup – bercucuk tanam dan ternak binatang
 • Mempunyai bahan tembikar
 • Alat-alat batu – lebih halus/licin dan pelbagai fungsi.
 • Mula mewujudkan pengkhususan kerja.
 • Hasil artifak mereka lebih baik.
 • Pada akhir zaman ini, mula melebur logam.
 • Sistem barter berlaku kesan hidup menetap dan lebihan hasil makanan.
4. Ciri-ciri Zaman Logam
 • Zaman ini terbahagi dua iaitu zaman Gangsa dan Besi.
 • Penggunaan besi menghasilkan ciptaan perahu dan rumah.
 • Mereka mula meneroka laut.
 • Mereka menjalankan perdagangan maritime (antarabangsa).
 • Petempatan mula membesar menjadi kota/bandar.
 • Mereka juga mula membina kota pertahanan.
 • Contoh Bandar – Catal Huyuk di Turki, Jericho di Jordan.

 

B) Tamadun Manusia

Soalan

Jawapan

1. Apakah Makna Tamadun?
 • Tamadun bererti peradaban.
 • Perkataan Tamadun daripada bahasa Arab contohnya mudun, madain dan madana. Rumusannya bermaksud ‘tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar’.
 • Civilization (dalam bahasa Inggeris) daripada perkataan Greek iaitu civitas bermaksud bandar.
 • Konsep tamadun barat ialah pembangunan lahiriah (kebendaan) seperti undang-undang dan pembandaran.
 • Orang barat menolak kemajuan rohaniah.
 • Konsep Islam meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah, Islam juga mengambil kira kemajuan tatasusila dan kebudayaan yang luhur.
 • Orang barat yang menyokong kemajuan rohaniah ialah Richard Sullivan.
2. Ciri-ciri tamadun
 • Pembentukan tamadun: hasil kemajuan pemikiran dan rohaniah manusia.
 • Petempatan kekal: corak hidupnya sistematik, bekalan makanan berterusan, kemajuan pertanian dan penternakan, menyimpan makanan dan mempunyai alatan seperti cangkul, teknologi pengairan dan lebihan makanan yang menampung pertambahan penduduk.
 • Kehidupan berorganisasi: merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Hidup mereka stabil dan makmur, bermula dengan sistem keluarga kemudian menjadi kompleks kerana penduduk bertambah dan ekonomi pelbagai. Sistem sosial berbentuk piramid, bangsawan diketuai oleh raja (atas sekali) pembesar seperti ahli agama, ketua keluarga/kelompok, pentadbir,ilmuan, pakar seni(kedua), rakyat biasa seperti petani dan pedagang (ketiga) dan hamba (bawah sekali).
 • Sistem Pemerintahan: untuk menjalankan pentadbiran. Ketua menggunakan unsur magis dan dianggap wakil tuhan. Perundangan dicipta untuk keamanan dan kemakmuran.
 • Pengkhususan pekerjaan: berlaku kesan kestabilan politik. Barang terhasil kerana kepakaran kumpulan tertentu. Kemudian berlaku system barter, kemudian berlaku perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan hubungan dengan tamadun luar.
 • Agama dan kepercayaan: manusia mula dengan kepercayaan Animisme. Mereka percaya kuasa ghaib menguasai alam sekeliling maka mereka menyembah pokok dan matahari. Kemudian mereka beragama, bermula dengan menyembah lebih dari satu tuhan (politeisme).
 • Bahasa dan tulisan: bahasa terawal seperti heogrolif,cuneiform dan ideogram. Kepentingan bahasa dan tulisan ialah memperkembangkan ilmu pengetahuan, perhubungan, pentadbiran, keagamaan, idea dan pemikiran.
3. Bagaimanakah proses pembentukan tamadun berlaku
 • Bermula dengan penyesuaian manusia dan alam sekeliling.
 • Manusia memilih lembah sungai untuk petempatan kerana tanahnya subur untuk pertanian, air dan pengangkutan.
 • Contoh tamadun di lembah sungai ialah Mesopotamia di sungai Tigris dan Euphrates, Mesir purba di sungai Nil, Indus di sungai Indus dan Hwang Ho di Sg. Hwang Ho.

 

C) Tamadun Mesopotamia

Soalan

Jawapan

1. Dimanakah lokasi tamadun Mesopotamia?
 • Tamadun paling awal.
 • Mesopotamia dalam bahasa Greek bermakna tanah di antara dua sungai.
 • Terletak di sungai Tigris dan Euphrates yang mengalir dari pergunungan Turki ke lembah Iraq hingga ke Teluk Parsi.
 • Dikelilingi pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan teluk Paarsi di selatan.
2. Bilakah tamadun Mesopotamia berlaku?
 • Bermula daripada zaman Neolitik.
 • Kemudian muncul kerajaan Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassities, Assyria, Chaldea dan Parsi.
 • Selepas kerajaan Parsi maka runtuhlah kerajaan orang Mesopotamia.
3. Proses pembentukan tamadun Mesopotamia
 • Terbahagi dua iaitu utara dan selatan Bandar Baghdad.
 • Tamadun bermula di selatan iaitu Sumer.
 • Ia dimulakan oleh masyarakat Neolitik.
 • Kemudian orang Sumeria Berhijrah ke situ membina petempatan, bertani dan membina pengairan, sehingga berlaku lebihan makanan dan pertambahan pendudukan.
 • Daripada kampung akhirnya menjadi Bandar seperti Kish, Ur dan Mari yang terletak di sepanjang sungai dan terusan.
4. Ciri-ciri tamadun Mesopotamia
 • Negara Kota :
  • Mempunyai kawasan utama – iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan.
  • Kubu pertahanan – lengkap dengan pelbagai pintu gerbang.
  • Dalam kota – ada istana, rumah kediaman, rumah ibadat, pasar dan jalan yang lurus dan lebar.
  • Pusat kota – ialah rumah ibadat.
  • Pengangkutan – seperti kapal, pedati dan keldai.
  • Hubungan luar – melalui jalann laut, Bandar dan negara kota.
 • Organisasi sosial :
  • Terbahagi dua iaitu pemerintah dan rakyat
  • Pemerintah terdiri dari raja, ketua pendeta, ketua tentera dan bangsawan
  • Rakyat terbahagi dua iaitu rakyat bebas (seperti petani, artisan, pedagang) dan hamba (tawanan perang)
 • 3. Sistem pemerintahan :
  • Berbentuk Teokrasi – raja dianggap tuhan, wakil tuhan dan pemilik negara kota.
  • Walau bagaimanapun mereka tidak menyembah raja , kecuali raja Raja Naramsin di Akkad yang menganggap dirinya terlalu agung bergelar “ Raja Empat Penjuru Alam.
  • Raja menjadi ketua pentadbir , ketua tentera , ketua pendeta .
  • Raja juga menjadi ketua agama dan beliau melantik keluarganya memegang jawatan di Zigurat
  • Zigurat ialah pusat ibadat , perdagangan ,dan menyimpan khazanah negara .
  • Raja turut dalam soal tanah , cukai, pertanian dan perniagaan
  • Raja dibantu oleh bangsawan yang ada ikatan keluarga .
 • Pengkhususan kerja :
  • Ia berlaku kerana wujudnya lebihan pertanian .
  • Maka ada petani bertukar kerja menjadi perniaga , pedagang .
  • Mereka berniaga hingga ke Lembah Indus
  • Perdagangan penting kerana kurangnya hasil bahan mentah .
  • Maka logam , kayu – kayan , emas ,dari luar kerajaan ditukarkan dengan hasil pertanian mereka .
  • Terdapat juga pengusaha tekstil , tembikar dan tukang rumah kesan pertambahan penduduk .
  • Ada juga rakyat yang menjadi tentera mempertahankan negara kota daripada musuh
 • Sistem Tulisan :
  • Ia bermula dalam bentuk gambar .
  • Kemudian berbentuk simbol yang ditulis di atas tanah liat kerana tiada kertas .
  • Tulisan ini berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform .
5. Apakah sumbangan tamadun Mesopotamia
 • Kod Undang – Undang Hammurabi :
  • Ia digubal oleh Raja Hammurabi pemerintah Babylon .
  • Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
  • Hukuman mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat
  • Ia dipahat pada tembok dan tiang besar .
  • Ia menjadi dasar perundangan tamadun Mesopotamia .
  • Undang-undang ini mengelakkan masalah pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat dan membawa perpaduan
 • Hasil Tulisan :
  • Melahirkan jurutulis yang merekodkan urusan pentadbiran dan perniagaan-lengkap dengan resit , nota dan surat kredit
  • Lahirnya epik Gilgamesh-hasil sastera mengenai falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia
 • Ilmu pengetahuan :
  • Ilmu astronomi – pencerapan pergerakan bulan ,bintang ,matahari telah memperkembangkan ilmu matematik seperti tambah , tolak , darab ,dan bahagi .
  • Ilmu Astronomi membantu mereka menggunakan jalan laut.
  • Kalendar mereka berasaskan system solar (12 bulan satu tahun ).
  • Ilmu perubatan – mementingkan kesihatan tentera menggunakan ubatan herba . Ramuan perubatan dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya dan cara mengubatinya telah dicatatkan .
 • Pengangkutan :
  • Roda menghasilkan kereta kuda untuk perang dan ketika aman pula ia digunakan sebagai kincir air untuk pertanian dan mengawal banjir
  • Kapal layar dan kenderaan roda menghubungkan mereka dengan wilayah di India dan Laut Mediterranean .
 • Seni bina :
  • Mereka membuat batu-bata dari tanah liat
  • Mereka mencipta arca seperti patung raja Gudes .
  • Arca dan tiang batu ada pada bangunan Zigurat
 • Empayar pertama dunia :
  • Raja Sargon membina kerajaan Akkad (empayar pertama dunia) yang menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria .
  • Beliau juga membentuk masyarakat berestika
 • Perpustakaan diraja :
  • Dibina oleh Ashurbanipal di Bandar Nineveh.

 

D) Tamadun Mesir Purba

Soalan

Jawapan

1. Dimanakah lokasi tamadun Mesir Purba?
 • Di tebing sungai Nil dari utara Mesir ke Laut Mediterranean .
 • Sungai Nil berpunca dari Sungai Nil Biru dari Ethiopia dan Sungai Nil putih dari Uganda .
 • Tanah Sungai Nil amat subur untuk pertanian dan petempatan .
2. Bilakah tamadun Mesir Purba berlaku?
 • Bermula daripada zaman Neolitik.
 • Kemudiannya di sekitar delta dan bahagian pertengahan Mesir wujud pula tamadun awal.
 • Tamadun terbahagi empat zaman iaitu zaman awal, zaman pertengahan, empayar dan keruntuhan .
 • Zaman kejatuhan Mesir diperintah oleh orang asing seperti orang Libya, Assyria, Parsi, Yunani dan Rom.H
3. Proses pembentukan tamadun Mesir Purba
 • Lembah Nil mulanya didiami oleh manusia zaman Gangsa.
 • Alat logam membantu mereka membina parit dan pengairan.
 • Ia membantu menyuburkan tanah pertanian dan pertempatan.
 • Beberapa kampung kemudian membentuk Bandar dan seterusnya daerah.
 • Akhirnya daerah-daerah dicantumkan dengan salah sebuah Bandar seperti Memphis dan Thebes membentuk pusat pentadbiran Tamadun Mesir .
4. Ciri-ciri tamadun Mesir Purba
 • Pusat pentadbiran Firaun :
  • Firaun Menes menyatukan semua daerah di bawah satu pusat pentadbiran di bandar Thinis
  • Kemudian berpindah ke Bandar Memphis, Thebes, Heliopolis, Fayoum dan Abydos
  • Di pusat Bandar terdapat kediaman Firaun, pusat pentadbiran, pelabuhan dan keagamaan
 • Organisasi masyarakat:
  • Firaun (atas sekali) – raja berkuasa mutlak, dianggap sesuci, diwarisi turun-temurun. Antara gelaran Firaun-Tuhan Horus, Raja Matahari, (dipercayai anak tuhan matahari iaitu Amon –Ra). Ia juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan
  • Selepas Firaun – bangsawan, rahib, tuan tanah dan jurutulis .
  • Kemudian rakyat bebas – petani, pedagang, artisan .
  • Hamba (bawah sekali).
 • Sistem pemerintahan :
  • Diterajui oleh Firaun yang di bantu oleh bangsawan bagi menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengagih dan mengurus hasil makanan.
  • Bangsawan ialah pembesar seperti pegawai, penasihat dan gabenor wilayah yang ditakluki.
  • Kemudian Rahib yang mengawal hal keagamaan.
  • Urusan pentadbiran juga dibantu oleh jurutulis (orang awam yang dilantik untuk menulis rekod kerajaan).
  • Wanita pernah menjadi firaun iaitu Firaun Hatshepsut yang berjaya memajukan pertanian dan terusan.
  • Pemerintahan firaun meliputi Nubia, Palestin, Lubnan, hingga ke Syria.
 • Pengkhususan kerja :
  • Contohnya menenun, membuat tembikar, melombong emas di Nubia.
  • Eksport Mesir – seperti tekstil, kertas.
  • Kegiatan perdagangan maju kerana banyak kapal dari Laut Mediterranean dan Laut Merah berlabuh di pelabuhan Thebes, Memphis.
 • Konsep politeisme dalam agama :
  • Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit).
  • Mereka percaya hidup selepas mati – mayat disimpan rapi, lengkap dengan alat dan keperluan hidup. Alat kebesaran dan keperluan yang disertakan mengikut status mayat.
 • Sistem tulisan :
  • Tulisan mereka dikenali sebagai hiegroglif.
  • Tulisan ini hasil kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi.
  • Tulisan digunakan untuk mencatat rekod pertanian, kutipan cukai dan untuk tujuan keagamaan.
5. Apakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
 • Seni bina
  • Seni bina piramid hasil ilham Imhotep (saintis, ahli fizik, arketik, perubatan, pengarang, dan penasihat firaun).
  • Imhotep membina bangunan menggunakan batu- bata.
 • Kertas :
  • Mereka mencipta kertas daripada pokok papyrus.
  • Kertas digunakan untuk menyimpan khazanah bangsa (penulisan) menggantikan kepingan batu bata.
 • Tulisan :
  • Tulisan hiegrolif terpahat pada makanan dan batu.
  • Tulisannya amat halus, cantik dan seni.
 • Pendidikan :
  • Untuk kanak- kanak keluarga atasan dan diberikan sejak umur rendah.
  • Dikendalikan oleh rumah ibadat dan ditadbir oleh kerajaan.
  • Tujuan pendidikan melahirkan pegawai kerajaan khasnya jurutulis terlatih.
 • 5. Ilmu perubatan :
  • Pengamal perubatan diberi status tinggi dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat.
  • Mereka memumiakan mayat kerana ia berkait dengan kepercayaan orang Mesir.
  • Mereka mahir dalam bidang fizik, kimia dan perubatan.
 • 6. Ilmu Matematik :
  • Ilmu geometri, matematik dan sains melahirkan pengurus pertanian, bekalan air dari Sg. Nil, bangunan dan pyramid.
  • Mereka menggunakan ilmu ini untuk mengawal banjir .
  • Pengetahuan matematik dan sains berjaya menukar padang pasir menjadi kawasan pertanian hasil kemajuan pengairan .
  • Ilmu matematik dan astronomi turut membantu orang Mesir mencipta kalendar 365 hari dan 12 bulan setahun .

 

E) Tamadun Indus

Soalan

Jawapan

1. Dimanakah lokasi tamadun Indus?
 • Tamadun terawal di India terletak di Sg. Lembah Indus (barat laut India).
 • Sungai ini berpunca dari pergunungan Himalaya mengalir menuju ke laut Arab.
 • Tamadun ini juga di kenali sebagai tamadun Harappa
 • Ia di kelilingi Bandaran Makran, Pergunungan Baluchisan, Punjab dan Rajasthan (timur) serta Kathiawar dan Gujerat (tengara)
2. Bilakah tamadun Indus berlaku?
 • Muncul 2500 S.M. dan merosot 1800 S.M.
 • Kemorosotannya disebabkan serangan orang Aryan, banjir, kemarau dan gempa bumi.
3. Proses pembentukan tamadun Indus
 • Bermula di barat laut India yang didiami oleh orang nomad yang memburu dan mengumpul makanan.
 • Kemudian wajud petempatan kekal kerana sumber air dan tanah yang subur di Lembah Indus.
 • Seterusnya hasil pertanian dan penduduk bertambah menyebabkan perkembangan Bandar seperti Mohenjo – Daro dan Harappa, serta pelabuhan Lothal dan Sutkagen Dor.
4. Ciri-ciri tamadun Indus
 • Bandar terancang :
  • Terbahagi kepada dua bahagian iaitu:
  • 1. Bahagian utama – mempunyai pusat pentadbiran dan keagamaan, bangunan pentadbiran, tempat mandi awam, dan tempat menyimbah kawasan pertanian .
  • 2. Bahagian kedua – kawasan perumahan.
  • Kemajuan Bandar ini dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan. Ia juga hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
  • Bandar di sini berasaskan blok –blok segi empat yang dipisahkan antara blok oleh jalan raya lurus yang bersambung antara satu sama lain
  • Bandar ini lengkap dengan sistem kumbahan.
  • Bandar ini dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan.
 • Organisasi sosial :
  • Terbahagi dua golongan, atasan dan bawahan.
  • Golongan atasan ialah pendeta, pedagang.
  • Pendeta berkuasa berkaitan hal keagamaan menyebabkan golongan bawahan taat kepadanya.
  • Pendeta dianggap pemerintah kerana tiada bukti wujudnya raja di sini.
  • Golongan bawahan ialah petani dan buruh.
  • Petani menyerahkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa.
  • Buruh menjalankan kerja buruh seperti menjaga kebersihan Bandar, membina tembok dan terusan.
 • Pengkhususan pekerjaan :
  • Kegiatan ekonomi mereka ialah perdagangan, pertanian,pertukangan , dan pembuatan .
  • Perdangangan luar sehingga ke Mesopotamia, buktinya cap mohor masyarakat Indus ada di Mesopotamia.
  • Hasil dagang seperti emas, gading, manik dan pertanian.
  • Petani menanam barli dan kacang.
  • Artisan menghasilkan barang logam dan tembikar.
 • Amalan agama :
  • Patung proto – Siva (seseorang yang duduk bersila dan ada tiga tanduk di kepala) melambangkan dewa Brahma, Siva dan Vishnu. Patung ini berkaitan dengan agama Hindu.
  •  Mereka juga percaya Tuhan ibu sebagaimana masyarakat Mesopotamia, Syria, Palestin.
 • Sistem tulisan :
  • Sistem tulisan mereka berbentuk piktograf tetapi ia masih misteri dan belum dapat ditafsirkan.
5. Apakah sumbangan tamadun Indus?
 • Perancangan Bandar :
  • Kepakaran mereka ialah menentukan letakan bandar.
  • Merancang Bandar memerlukan kemahiran ilmu geometri, kesenian, matematik dan pembinaan.
  • Mereka mempunyai bahan binaan bermutu, di mana batu – bata daripada tanah liat dibakar pada suhu tinggi.
 • Sifat keterbukaan :
  • Sikap terbuka menyebabkan mereka berhubung dengan masyarakat Mesopotamia dan Mesir Purba.
  • Hubungan ini membawa kepada pertukaran teknologi yang disesuaikan dengan keadaan tempatan.

 

F) Tamadun Hwang Ho

Soalan

Jawapan

1. Dimanakah lokasi tamadun Hwang Ho?
 • Muncul di Sg. Hwang Ho yang subur (utara China – dari tanah tinggi di barat hingga ke Teluk Bo Hai di timur)
 • Bersifat setempat kerana keadaannya bergunung – ganang dan padang pasir.
2. Bilakah tamadun Hwang Ho berlaku?
 • Bermula pada zaman paleolitik (jumpaan Peking Men).
 • Kemudian zaman Neolitik – bertani dan menternak.
 • Seterusnya Dinasti Hsia (dinasti pertama/belum dipastikan).
 • Selepas itu Dinasti Shang dan diganti pula oleh Dinasti Chao kerana kezaliman pemerintahan.
3. Proses pembentukan tamadun Hwang Ho.
 • Kesuburan Hwang Ho menyebabkan nomad menetap di sini.
 • Tapak Banpo berdekatan Badar Sian adalah petempatan awal penduduk Hwang Ho.
 • Mereka bertani, menternak dan berburu.
 • Kemudiannya muncul bandar seperti Anyang di Sg. Huan.
 • Ketika disnati Shang – berlaku perluasan wilayah dan penyebaran budaya di Lembah Hwang Ho.
 • Ketika Dinasti Chao- meluas ke selatan Sg. Yangtze.
4. Ciri-ciri tamadun Hwang Ho
 • Negara Kota :
  • Perkembangan pertanian membawa kepada kemunculan Bandar seperti negara kota Anyang di Sg. Huan.
  • Di sini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran.
  • Raja, pembesar dan golongan agama tinggal di Bandar ini.
  • Bandar Anyang lengkap dengan tembok penghalang musuh dan dikelilingi perkampungan petani.
 • Organisasi sosial :
  • Lapisan atas – raja (teraju) dan pembesar
  • Lapisan bawah – petani (luar Bandar disekelilingi kota), dan artisan (mahir teknologi gangsa seperti membuat senjata, perisai dan hiasan).
  • Lapisan paling bawah – hamba.
 • Pengkhususan pekerjaan :
  • Pembesar mempunyai tentera kereta kuda dan berjalan kaki.
  • Petani memenuhi keperluan golongan atasan.
  • Golongan artisan mencipta tembaga (bekas minuman dan makanan), senjata dan tembikar.
  • Hamba sebagai tentera paksaan dan buruh upacara korban dan penyembahan.
 • Sistem pemerintahan Dinasti Shang :
  • Pengganti raja ialah saudara lelaki lebih muda atau anak lelaki raja. Raja berkuasa di pusat pentadbiran. Raja mendapat mandat daripada tuhan dan tidak perlu pengesahan politik. Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan.
  • Bagi wilayah diluar pusat pentadbiran, raja dibantu oleh golongan bangsawan yang mentadbir wilayah. Maka bangsawan berhak memungut cukai, mengurus pertahanan dan undang – undang. Sistem ini diasimilasikan oleh Dinasti Chao.
 • Sistem pemerintahan Dinasti Chao :
  • Membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah – wilayah.
  • Setiap wilayah dilantik pembesar tempatan.
  • Pembesar ini berikrar taat setia kepada raja dan diberi hadiah kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.
  • Mereka juga melindungi raja dan menyediakan tentera ketika perang.
  • Pembesar ini juga menjadi ketua agama.
 • Keagamaan :
  • Mereka mengamalkan kepercayaan animisme, politeisme.
  • Maka mereka menyembah roh nenek moyang, tuhan syurga, tuhan bumi, sungai, bukit dan gunung.
  • Upacara agama menggunakan muzik, tarian dan upacara korban yang diketuai oleh bomoh.
  • Mereka juga percaya tulang oracle yang boleh meramal sesuatu keadaan.
  • Bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api hingga timbul rekahan yang boleh ditafsir olehnya.
 • Sistem Tulisan :
  • Rekahan tulang oracle telah memberi idea tulisan di negeri China yang berbentuk ideogram (tulisan simbol)
  • Pada mulanya tulisan ini berbentuk gambar seperti bulan, matahari dan sungai. Kemudian berubah seperti tulisan hari ini.
5. Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho?
 • Pemerintahan Monarki :
  • Sistem ini berterusan hingga Dinasti Ching.
  • Beberapa perubahan berlaku seperti konsep maharaja.
  • Maharaja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat syurga.
 • Kemajuan pertanian :
  • Terusan dibina untuk mengairi tanaman dan mengelak banjir, ia dimajukan oleh Shih Huang Ti.
  • Teknologi membajak, cangkul dan sabit dicipta.
  • Petani telah mula menggunakan batas tanaman.
  • Kemudian alat pertanian kayu bertukar kepada besi.
 • Kemajuan tulisan :
  • Tulisan meluas dlam bidang penulisan dan pencetakan.
  • Tulisan digunakan di sekolah China dan berkembang ke Korea dan Jepun.
 • Kepercayaan :
  • Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga kini mengikut kesesuaian masa seperti korban manusia diganti dengan makanan, duit kertas dan barang perhiasan.
  • Konsep Yin Yang (kuasa pasif dan aktif) serta Feng Hsui (keharmonian manusia dan alam sekitar) juga masih diamalkan hingga kini.
 • Sistem kelendar :
  • Kalendar Shang ada 30 hari sebulan dan 360 hari setahun.
  • Raja menetukan musim menanam dan menuai mengikut kalendar.
  • Kalender penting untuk menentukan tarikh perkahwinan, memburu dan pengkebumian.
 • Falsafah perang Sun Tzu :
  • Karya The Art of War membicarakan hal perang bagi menangani musuh.
  • Ia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan.

Rumusan Bab 1: Sejarah Tingkatan 4

Kesimpulannya, terdapatnya kesamaan dalam proses pembentukan tamadun. Dari kampung wujudnya bandar dan terbinanya negara kota. Kepelbagaian ekonomi membawa kepada pengkhususan kerja, kemudahan insfrastruktur dan undang-undang.

Selain itu, pengajaran yang diperoleh daripada setiap tamadun adalah:

 1. Tamadun Mesopotamian: kepentingan Undang-Undang Hammurabi
 2. Tamadun Purba: seni bina yang tinggi
 3. Tamadun Indus: keunikan perancangan bandar
 4. Tamadun Hwang Ho: pembinaan terusan, kawalan banjir

Diharapkan perkongsian Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia dapat memberi manfaat kepada anda. Selamat melakukan ulang kaji dan semoga berjaya dalam peperiksaan yang diduduki.

Related : kerajaan islam di madinah, perkembangan di eropah, 8 nota peranan sultan wilayah pengaruh 2 nota hukum kanun pemerintah tertinggi sejarah tingkatan 4 kssm undang undang laut ketua turus angkatan tentera perlembagaan persekutuan ciri ciri negara bangsa sultan dan pembesar, 7 nota,