Nota

Nota Geografi Tingkatan 2 (Semua Bab)

Subjek geografi merupakan subjek teras dalam pembelajaran menengah rendah di sekolah seluruh Malaysia. Pelbagai tema diperkenalkan bagi mendedahkan pelajar tentang hubungan geografi fizikal dengan manusia. Kemahiran geografi juga diperkenalkan secara berperingkat mengikut tingkatan supaya pelajar dapat menghadam dan memahirkan diri dalam apa yang dipelajari. Ilmu geografi adalah mustahak bagi melahirkan golongan profesional dalam bidang geologi contohnya, ahli geologi dan juruukur bahan. Berikut dikongsikan Nota Geografi Tingkatan 2 bagi panduan semua.

Mata pelajaran Geografi bertujuan untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran asas geografi serta nilai-nilai kemanusiaan. Matlamat subjek ini adalah untuk membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain.

Selain itu, ia dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. Justeru, subjek ini akan menyediakan diri para pelajar dalam menghadapi cabaran hidup ke arah mewujudkan kesejahteraan diri dan masyarakat.

Nota Geografi Tingkatan 2 (Bahagian A Dan B)

Nota adalah salah satu alternatif yang membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran pada tempoh masa yang singkat. Ia juga adalah ringkasan topik-topik mata pelajaran yang dipelajari secara menyeluruh. Isi-isi penting menjadi keutamaan dalam nota kerana ia merupakan kunci jawapan yang dapat membantu memori ingatan kita terhadap subjek yang dipelajari.

SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 2

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN

 • Unit 1: Kedudukan
 • Unit 2: Arah
 • Unit 3: Skala
 • Unit 4: Graf
 • Unit 5: Rajah
 • Unit 6: Peta

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK

 • Unit 7 : Taburan Penduduk
 • Unit 8 : Perubahan Penduduk
 • Unit 9 : Migrasi Penduduk
 • Unit 10: Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
 • Unit 11: Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

TEMA 5 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

 • Unit 12: Petempatan
 • Unit 13: Pembandaran

TEMA 6 : PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

 • Unit 14: Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal
 • Unit 15: Perkembangan Jaringan Pengangkutan
 • Unit 16: Perkembangan Sistem Perhubungan

Nota Ringkasan Geografi Tingkatan 2

Berikut adalah perkongsian nota geografi bagi Tingkatan 2 yang boleh menjadi rujukan dan panduan pelajar sebelum menghadapi peperiksaan di sekolah. Pelajar boleh membuka pautan dibawah:

Semoga perkongsian di atas dapat membantu pelajar dalam mencari sumber pembelajaran tambahan serta memberikan input yang berguna kepada pelajar dalam subjek Geografi. Selamat mengulang kaji pelajaran serta semoga mendapat keputusan yang cemerlang.